Vilken solcellslösning behöver vi

Hjälp mig undersöka vilken solpanellösning som är vettig för våra behov. På gården använder vi miljöcertifierad el* till följande:

  • Två luftvärmepumpar
  • Pumpen när vi mjölkar
  • Belysning i ladugården hönshus, bostadshus
  • Vattenpumpar (2 st) till Hydrofor från djupborrad brunn
  • Elaggregat till elstängsel
  • 2 kylar
  • 7 frysar
  • Ladda mobiler, surfplattor, datorer etc
  • Övrig småförbrukning

Vi har stora takytor i många väderstreck men ladan har störst tak och dessutom i direkt sydlig riktning.

Alternativen är att 1/ fortsätta med den gröna elen vi förbrukar idag eller 2/ att gå över på solpanellösning.

Vad behöver vi och vad är mest kostnadseffektivt? Hur säkerställer vi att komponenterna i lösningen är framställda med teknik som belastar klimatet minimalt?

Går det att jämföra klimatcertifierad el med framställning och installation av en solcellsanläggning rent klimatbelastningsmässigt?

*= grön el dvs där leverantörerna av ingående el framställt elen på klimatmässigt bästa sätt

av Mattias

http://madprepper.net - http://skitjakt.nu - http://jaktkojan.nu - http://mattiashandley.se - http://vapenfakta.nu

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *