Skogsbruk

Skogsbruk

I skogsbruket använder vi en mix av traditionella och nya metoder, helt beroende på förutsättningarna.

Huggningen sker med motorsåg. Brosslingen sker för hand och vi tar hand om alla knabbar. Vill du så eldar vi även riset i skogen.

För lunningen så kan vi (med rätt förutsättningar) använda både hästar och oxar för att forsla ut virket ur skogen. Då gör vi detta på timmerslädar. Eller så använder vi fyrhjulingar eller traktorer. Fördelen med detta är att avverkningsvägarna kan göras mycket smalare med mindre påverkan på skogen.

Detta gör vår plockhuggning och gallring betydligt mer ekonomiskt än avverkning med industrimaskiner. 

Avverkning av barkborreangripna träd

Barkborreangrepp är tyvärr en realitet för alldeles för många skogsägare. Bara 2019 beräknas upp till 8 miljoner m3 behöva forslas ut ur skogarna.

Genom att använda hantverksmässiga metoder gör vi mindre åverkan på marken och skogen och vi klarar oss med betydligt mindre vägar. Vi punktfäller angripna träd eller rensar angripna träd i ett större område.

Vi inventerar dina marker med dig eller så använder vi vår samarbetspartner som med hundar letar reda på angripna träd.  

Knabbarna tar vi hand om, och timret lägger vi på upplagsplatser som du bestämmer (i närhet av avverkningsplatserna).

 

Älgen Stolta

Nu har vi inte gått så långt att vi använder älgar i vårt lantbruk men vi kör in oxar och vi använder dem i både skogs- och lantbruk i alla fall.

I början av 1900-talet togs Stolta omhand som kalv av Anders Gustav Jansson och Johan Blad då älgens mor skjutits av en tjuvjägare i uppländska Älvkarleö i Älvkarleby socken. Hon uppfostrades som en tamhäst, då hon utförde skogsarbeten och kunde dra både slädar och kärror.