Lieslåtter

Lieslåtter

En stor fördel med att slå med lie och manuellt hantera höet är att du behåller allt på gräset och strået. Maskinellt slåtter, hopsamling och torkning ger lägre näringsvärde och mindre smakligt foder.
Genom den varsammare hanteringen i lieslåtter och höhässning behålls mer av gräsets blommor, blad och frökapslar vilket gör att djuren uppskattar det fodret bättre.

För våra sädesslag så innebär det en större skörd. Du behåller mer råg, korn, havre och vete i axen.

På så sätt kan du odla mindre men ändå räkna hem en större skörd. En annan fördel är att vi inte packar jorden med tunga maskiner under skörden så du behöver ine lägga lika mycket tid på att bearbeta jorden efteråt för att förbereda nästa såning.

Att se en höhässja är för de flesta en nostalgisk syn som fram kallar minnen från barndomen. För oss är det ett energisnålt och klimatsmart sätt att torka höet innan vi tröskar det.

Generellt sett så tar det 6 mandagar att slå med lie per hektar. Då ingår att slå, räfsa, hässja samt att frakta in höet på logen. Hur lång tid tröskningen tar beror mest på tröskmaskinen

Lien är ett fantastiskt verktyg när hö och foder skall slås. Det går enkelt när det är på en vall och vi kan slå holmar, vägkanter och andra platser där du inte kommer åt med slåtteraggregaten. Vi hjälper dig att söka bidrag så du får inte bara in höet torkat utan också betalt för det! I bilden ovan slår vi ett skifte med havre och ärter som skall hässjas till djurfoder

Slå under elstängsel

En efterfrågad tjänst är att slå under elstängsel. Att hålla det väl trimmat under trådarna har flera fördelar.

  • Du förbrukar mindre el då du inte kortsluter tråden via gräs och sly.
  • Elstötarna blir starkare eftersom växtligheten inte jordar längre
  • Du slipper risken att betande djur går in i trådarna eftersom det inte finns någt foder där

Vi arbetar mest med lie men kör med röjsåg vid stolpar då det är svårt att slå med lie precis vid stolparna

Putsa kanter

Att lämna hö och säd längst ut i kanterna mot stägsel och kanter är vanligt. Med lieslåtter hjälper vi dig att få in allt hö efter slåttern.

Med räfsa och strängvändare kan du sedan bärga detta på vanligt vis, eller så hässjar vi upp det så att det kan torka tills dess att du tar in det.

Välputsade beteskanter var förr ett tecken på att betet var klart, det skulle vara ordning och reda!

Detta är en tradition som vi anser är väl värd att behålla så vi arbetar hårt för att återinföra detta.

 

Näcker och bindare

En trolsk syn från förr är näcker staplade på krakar som dessa. Tänk dig att i gryningen se dimman dansa kring staplarna, nästan spökligt.

Vi binder näcker för hand eller så kör vi med självbindare. När näckren stått och torkat några dagar staplas de sedan upp på krakar för att bättre kunna stå emot regn och fukt. När näckren är torra lastar vi dem för hand på kärran och kör in dem på logen.