Gärsgård

Gärsgård

Varför gärsgårdar?

Gärsgårdar finns i hela Sverige. Materialet till dem finns i skogen så därför var det enkelt och billigt att uppföra dessa staket. 

Jämför till exempel med stenmurarna som uppfördes ”djävlahöga och ormatäta” i södra Sverige. Detta oerhörda arbete av att gräva bort stenen från åkern, gräva frostfritt där stenmuren skulle placeras, byta plats på sten och jord och sedan stapla så högt som behövdes.Ormatäta skulle de vara så att ormarna inte kunde ringla sig igenom dem.Djävlahöga skulle de vara för de skulle vara så höga att inte ens djävulen kunde hoppa över dem.

Traditionellt så är stolparna av en, ek eller gran och de snedställda slanorna (alltid ojämnt antal) av gran.

En gärsgård som hålls ihop av uppvärmda granskott håller 4-7 år innan den behöver restaureras. Hjälper du till med bra rostfri tråd håller den i minst 20 år innan den byggs om. Det går också att sätta granskott över den rostfria tråden för att behålla det klassiska utseendet. 

Nyanläggning

Vid nyanläggning använder vi gran i hela staketet. Detta kan tas från din mark eller så håller vi med gran för projektet. Antalet snedslåar väljer du – så länge det är ojämnt antal. 

Restaurering

Vid restaurationer (som på bilden ovan) reparerar vi skador, slitage och annat som behöver åtgärdas. I största möjliga mån använder vi åldrat stängselmaterial (eller återanväner det gamla) för att slippa att det restaurerade stängslet sticker ut rent utseendemässigt.

Utbyte

Vid utbyten byter vi ut befintliga stängsel (ofta gunnebo eller liknande) till en kulturhistoriskt korrekt gärsgård som passar vackert in i omgivningarna.

Priser

Pris fås per offert efter det att vi inspekterat stängselplatsen. Vi använder enbart hantverksmässiga metoder och anpassar gärsgården efter naturen och omgivningen.

Virket vi använder kommer endera från din mark eller så håller vi med materialet.

Restaurering av gärsgårdssektion

I bilden här ovan så ser du hur en gärsgårdssektion har kullkastats av ett träd som tillåtits växa sig stort och sedan fallit över gärsgården. Detta har gjort att två sektioner rasat 

Här är det viktigt att restaurera så varsamt och försiktigt som möjligt. Så osynligt som möjligt behöver gärsgården repareras. Genom att återanvända gärsgprdsmaterial i största möjliga mån och genom att skarva befintliga delar så går det att få en reparation att bli i princip osynlig. De få stolpar och slanor som (mot förmodan) skulle behöva nytillverkas går att åldras med hantverksmässiga metoder så att de smälter in i miljön så bra som möjligt.