Året som kommer

Småbrukarlinjen – En lantbruksutbildning med fokus på självhushållning och hållbart leverne.

Jag har kommit till en intressant punkt i livet. Många vet att jag är intresserad av lantbruk och vill äga både skog, mark och gård.
Jag har kommit in på en lantbruksutbildning med fokus på självhushållning och hållbart leverne.

Utbildningen är ett år och man bor på gården under utbildningen så jag kommer flytta från Stockholm under ett år. En gång i helg i månaden skall vi vara på gården och det blir väl lite ”semester” med.

2019 blir ett intressant år. Jag flyttar flyttar till Allmogegården i Tolarp och gör helt andra saker än vad jag brukar. Gården är helt självförsörjande och det enda vi köper är kaffe, toapapper och kryddor.